Webinar: Het Expertteam Woningbouw helpt projecten versnellen 19 augustus

woensdag 19 augustus 2020
 

 

Dit webinar is verplaatst naar woensdag 30 september. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en de RVO organiseren twee webinars over het versnellen van woningbouwprojecten met hulp van het Expertteam Woningbouw. Tijdens deze webinars laten we zien hoe het Expertteam dit heeft gedaan aan de hand van twee cases met aandacht voor de rol van de corporaties daarin.

De Rijksoverheid zet zwaar in op corporaties om te blijven bouwen de komende tijd. Een van de instrumenten om te bouw te versnellen is het Expertteam Woningbouw. Dit team van onafhankelijke deskundigen kan helpen om projecten vlot te trekken. Ook corporaties kunnen hier gebruik van maken.

Tijdens het webinar op 19 augustus staan de cases 'De marktvraag centraal stellen' en 'Vergunning in één dag' centraal.

Aanmelden voor het webinar op 19 augustus van 13.00 tot 13.45

Klik hier voor het programma van 22 juli

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact met ons opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. We kijken dan of we samen met de betreffende gemeente een oplossing kunnen vinden.

Het Rijk betaalt 50% van de inzet van het Expertteam tot een maximum van € 6.000 exclusief btw

Casus: De marktvraag centraal stellen

De provincie Overijssel benaderde het Expertteam Woningbouw omdat zij graag wilde experimenteren met adaptief programmeren. De provincie wilde in een pilotgemeente de marktvraag centraal stellen bij de programmering in plaats van behoefteramingen. En alle contingenten loslaten. De gemeente Zwolle, die al jaren lang nauw samenwerkt met ontwikkelaars en corporaties, werd pilotgemeente. Tijdens dit webinar vertellen gemeente, corporatie en de betrokken expert van het Expertteam hun ervaringen.

Casus: Vergunning in één dag

Het expertteam is ook betrokken bij het traject Vergunning in één dag. Dit traject is gestart door een groep Noord-Hollandse corporaties en heeft als doel om het vergunningentraject te versnellen. Het is onderdeel van een breder programma om een vergaande rationalisatie van het bouwproces te bewerkstelligen.

Programma en sprekers

De casussen staan centraal in het webinar. Deze worden toegelicht door de betrokken partijen. We sluiten af met een kort resumé over hoe u het Expertteam in kan zetten om uw projecten te versnellen.

De marktvraag centraal stellen: Berenda de Paus, senior programmamanager Delta Wonen en Henrieke Selles-Heikoop, programmamanager Wonen Gemeente Zwolle

Vergunning in één dag: Nicole van Wijk, bestuurder Woonwaard

Jos Feijtel licht de rol van het Expertteam toe in beide casussen

20190321_103713_1200px.jpg

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen