Webinar: circulaire gebiedsontwikkeling

woensdag 20 mei 2020
 

Woensdag 20 mei van 13.00 tot 14.45

Binnen duurzaamheid verschuift de aandacht naar circulariteit om de CO2 uitstoot van de bouw te verminderen. De eerste nieuwbouwprojecten waarbij zoveel mogelijk gebruikte materialen worden ingezet, zijn een feit. En ook de eerste bestaande woningen zijn circulair verbeterd.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning organiseert drie webinars over circulair bouwen. Daarin staan de circulaire projecten van Woonbedrijf, HEEMwonen en De Alliantie centraal. Gerard van Bortel, assistant professor aan de TU Delft, plaatst de projecten in perspectief. Waar liepen de corporaties tegenaan in deze projecten en wat kunnen we leren van de pilots?

De deelnameprijs is €25 euro exclusief btw. U kunt dan gratis deelnemen aan de andere twee webinars, of deze terugkijken. Het webinar is gratis voor deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Aanmelden voor dit webinar

SUPERlocal: circulaire gebiedsontwikkeling

De verdunning van de woningvoorraad in de regio Parkstad slaat ondermeer neer op de locatie Bleijerheide in Kerkrade, waar vier jaren ’70 galerijflats stonden. HEEMwonen gebruikt deze gebiedsontwikkeling om te onderzoeken hoe de transformatie circulair kan worden uitgevoerd, samen met de overheid en mede gefinancierd door de EU.

Gezien de tijd gaan we tijdens het webinar in op drie van zes deelprojecten: de bouw van een expogebouw met materialen uit een van de flats, de drie circulaire proefwoningen en het circulair slopen van een flat. Deze projecten zijn liggen het dichts bij corporatieprojecten en zijn (zo goed als) afgerond. We kunnen dus de leerpunten met u delen.

Kijk op de website van SUPERlocal voor meer informatie

 

Circular Built Environment Hub, TU Delft

De website Circular Built Environment Hub van de TU Delft biedt veel aanknopingspunten over circulair bouwen, op verschillende thema’s

Sprekers

Tomyen van Lierop

Tomyen van Lierop aangepast.jpg

Gerard van Bortel

Afbeelding Gerard aangepast.jpg

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen