Benchmark renovatie en verduurzaming

2 februari 2023
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning verzamelt, naast nieuwbouw, ook informatie over woningverbetering en -verduurzaming op projectniveau. Deelnemende corporaties gebruiken deze database om referenties te zoeken voor projecten waar ze mee aan de slag willen en om investeringen te onderbouwen.

Met de projectdata is een benchmark samengesteld die inzicht geeft in welke woningtypen aangepakt worden in welke mate. Dit geeft een beeld van welke typen woningen worden aangepakt, welke labelstappen gemaakt worden, welke huurverhogingen doorgevoerd worden en wat het kostenniveau is. Ook gaat de benchmark in op procesmatige aspecten, zoals het verbeteren in bewoonde staat en de doorlooptijd van projecten.

Download de benchmark (alleen voor deelnemers)

Conclusies

 • De benchmark is gebaseerd op 36 projecten die verbeterd zijn of worden tussen 2020 en 2023
 • Er zitten ongeveer evenveel eengezinswoningen als appartementen in de benchmark
 • Bijna alle aangepakte appartementen zijn na 1960 gebouwd, bij eengezinswoningen is de helft van voor 1960
 • De aangepakte woningen zijn even groot als gemiddeld in de nieuwbouw
 • Tweederde van de aangepakte woningen had vooraf een energielabel D of E
 • In eigenlijk alle projecten wordt verduurzaamd tot label B of hoger
 • Daarnaast zijn er projecten die in meer of mindere mate verbeterd worden op andere punten zoals wooncomfort
 • Acht op de tien woningen wordt verbeterd in bewoonde staat
 • Hoe lager het aanvangslabel hoe hoger de investering, bij appartementen
 • Een veel voorkomende verbetering is die van appartementen uit de jaren 60 en ‘70. Hier worden gemiddeld 3,2 labelstappen gemaakt
 • Er lijkt geen verband te zijn tussen de huurverhoging en het aantal labelstappen noch met de stichtingskosten

De informatie die naar voren komt uit deze analyse is indicatief. Het beeld wordt scherper als er over meer projecten informatie beschikbaar komt.

Meer informatie over deelname en gebruik van de data

De basis van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is dat aangesloten corporaties data delen en informatie ontvangen. De benchmark is daarom alleen beschikbaar voor deelnemende corporatie. De data kunnen onder voorwaarden ook ingezet worden voor onderzoek en advies. De bijdrage voor het gebruik van de data zorgt ervoor dat we de prijs voor deelname laag kunnen houden. Voor meer informatie over deelname en de inzet van de data voor onderzoek en advies kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming