Disclaimer

Gebruik van Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle cijfers, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen intern gebruik bij de bedrijfsvoering van uw woningcorporatie.

Wijzigingen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl is een samenwerking tussen IJKX en Rigo.

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming