Toepassingen voor onderzoek en advies

De projectendatabase van Watkostdebouwvaneenhuurwoning bevat informatie over de prijs-kwaliteitverhouding in de nieuwbouw van (sociale) huurwoningen. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor analyse van trends in de nieuwbouw, het opstellen van kengetallen, het onderbouwen van prestatie-afspraken en het verbreden van bouwkostenramingen. 

Hieronder staan enkele voorbeelden van gerealiseerde opdrachten en mogelijke andere toepassingen. De gewenste dataset kan worden samengesteld met de meta-data van de projectendatabase.

 

Trends analyseren en cases beschrijven

Het ministerie van Binenlandse Zaken heeft laten onderzoeken hoe de onrendabele investeringen in nieuwe sociale huurwoningen zich hebben ontwikkeld tussen 2007 en 2015. Zowel de kwaliteit van de woningen, de stichtingskosten als de opbrengsten zijn geanalyseerd.

Daarnaast zijn acht voorbeeldprojecten nader beschreven. Voor de beschrijving van cases is expliciete toestemming van de betreffende corporaties vereist.

 

Kengetallen opstellen

ABF Research raamt de investeringsopgave Verstedelijking. De kostenkengetallen voor nieuwbouw zijn afgeleid van de projectendatabase van Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Hiertoe zijn kengetallen samengesteld voor verschillende prijsklassen en woningtypen.

 

Prestatie-afspraken tussen corporaties en gemeenten onderbouwen

De (on)mogelijkheden voor nieuwbouw kunnen onderwerp van gesprek zijn bij het maken van prestatie-afspraken tussen gemeenten en corporaties. De database van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is een objectieve referentie om het gesprek over (on)mogelijkheden te voeden. De benchmark kan tevens ingezet worden bij de monitong van afspraken.

 

Bouwkostenramingen verbreden

Watkostebouwvaneenhuurwoning is nadrukkelijk geen alternatief voor bouwkostenramingen. De informatie is daartoe teveel op hoofdlijnen. Een vergelijking met de projectendatabase kan wel een aanvulling zijn op de onderbouwing van een investering. Een dergelijke vergelijking is snel en eenvoudig te maken.

 

Toepassingen corporaties

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming