Gegevens brengen en informatie halen

Corporaties kunnen scherper sturen op nieuwbouw door informatie te delen over de kwaliteit, kosten en opbrengsten van projecten. Zij staan voor dezelfde uitdagingen, zoals het voldoen aan de nieuwe BENG-eisen, hoge bouwkosten en de verduurzaming van de bestaande voorraad. Vragen die spelen zijn:

  • Welke kwaliteit realiseren andere corporaties?
  • Hoeveel labelstappen worden in vergelijkbare woningen gemaakt?
  • Welke maatregelen worden daarbij getroffen?
  • En wat zijn de stichtingskosten van vergelijkbare projecten?

Om innovaties snelheid te geven willen we weten welke projecten een gunstige prijs-kwaliteitverhouding hebben en vooral... waarom dat zo is.

Om echt inzicht te krijgen in projecten is - naast een kwalitatieve beschrijving - een beeld nodig van de kenmerken en cijfers. Hiermee kan gestructureerd gezocht worden naar voorbeeldprojecten, een gemiddelde worden bepaald en gebenchmarkt worden. Watkostdebouwvaneenhuurwoning is opgezet om deze uitwisseling van projectinformatie te faciliteren.

Corporaties die deelnemen kunnen projecten zoeken en benchmarks maken met alle projectinformatie in de database. Zij voeren ook hun eigen projecten in. Hiervoor is een gebruiksvriendelijk invoerformulier beschikbaar, waarmee projecten binnen een half uur kunnen worden ingevoerd.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning wordt gebruikt door ontwikkelaars, vastgoedmanagers, assetmanagers, portfoliomanagers, beleidsmakers, controllers, bestuurders en commissarissen bij het zoeken naar voorbeelden, het onderbouwen van investeringen, doorrekenen van portefeuillebeleid en het monitoren van de investeringsprogramma's.

Vraag hier een demo-account aan of klik hier voor meer informatie over deelname

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming