Data: beschrijving en kwaliteit

 

Beschrijving van de data

Hier komt binnenkort een beschrijving van de projectendatabase.

 

Volledige en juiste projectinformatie

Deelnemers voeren alle projecten in waardoor de database een betrouwbaar beeld geeft. De projecten worden regelmatig geactualiseerd zodat de data up-to-date zijn. Jaarlijks wordt gecheckt of alle (relevante) projecten ingevoerd zijn. Daarnaast worden deenemers gewezen op afwijkende informatie. De check wordt uitgevoerd met openbare data over aantallen nieuw gebouwde woningen, soms aangevuld met gegevens uit het jaarverslag.

De check is pragmatisch gericht op de betrouwbaarheid van data. Het is geen accountantscontrole. Incidenteel wordt gekozen om afwijkende projecten buiten beschouwing te laten.

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming