Publicaties

Handboek woningbouw in hout
publicatiedatum: 6 maart 2024

Het handboek 'Woningbouw in hout' biedt corporaties een kompas voor duurzame, biobased en betaalbare woningbouw. In hoofdstuk vijf staan enkele tips om concurrerend te bouwen met hout. Lees verder

Sloop-nieuwbouw of renoveren?
publicatiedatum: 17 oktober 2023

Bijna elke corporatie heeft regelmatig complexen waarvoor een keuze moet worden gemaakt tussen sloop-nieuwbouw of renovatie. Watkostdebouwvaneenhuurwoning, RIGO en W/E adviseurs onderzochten de argumenten die hierbij een rol spelen, in opdracht van Aedes. Lees verder

Rekenmodel businesscase verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 4 oktober 2023

Reken eenvoudig en snel de scenario's van de businesscase van uw project met verplaatsbare woningen door met het daarvoor ontwikkelde rekenmodel. Dit geeft inzicht in het effect van verschillende uitgangspunten voor exploitatietermijnen en het aantal verplaatsingen. Lees verder

Benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2023
publicatiedatum: 25 april 2023

De zevende editie van de benchmark gemeentelijke grondprijzen van sociale huurwoningen is uit. De benchmark geeft inzicht in de mediane gemeentelijke grondprijzen en de prijsontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Lees verder

Bèta-versie rekenmodel verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 6 maart 2023

De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen ontwikkelde een rekenmodel voor de businesscase. Lees verder

Benchmark renovatie en verduurzaming
publicatiedatum: 2 februari 2023

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft een eerste benchmark opgesteld op basis van de woningverbeterings- en verduurzamingsprojecten in de database. Lees verder

De ontwikkeling van de stichtingskosten sinds 2017
publicatiedatum: 16 november 2022

De ontwikkeling van de bouw- en stichtingskosten sinds 2017 voor drie woningtypen, in opdracht van ZOwonen. Lees verder

Benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2022
publicatiedatum: 18 juli 2022

De benchmark laat zien hoe de grondprijzen zich ontwikkelen en wat de mediane prijzen zijn voor voor eengezinswoningen en appartementen in het gemeentelijk grondprijsbeleid Lees verder

Concurrerend bouwen in hout
publicatiedatum: 15 juni 2022

Presentatie voor de acht Brabantse Lente corporaties over de bouwkosten met hout en hoe tot concurrerende projecten te komen. Lees verder

Discussiepunten verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 14 juni 2022

Presentatie over de knelpunten bij het ontwikkelen van verplaatsbare woningen. Gaat de druk op snelheid ten koste van de bouwkundige kwaliteit, het creëren van draagvlak of de businesscase? Lees verder

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming