Handboek woningbouw in hout

6 maart 2024
 

In februari is het Handboek 'Woningbouw in hout' gepubliceerd. Dit handboek biedt corporaties een kompas voor duurzame, biobased en betaalbare woningbouw. Hoofdstuk vijf, over de bouwkosten, is gebaseerd op een analyse van houtbouwprojecten die voor het merendeel verzameld zijn met Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Houtskeletbouw en industrialisatie

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van 18 projecten met een redelijke spreiding over woningtypen, houtbouwtypen en bouwmethoden. Het onderzoek laat zien dat de bouwkosten van houtbouw gemiddeld weliswaar hoger liggen dan bij het bouwen met meer steenachtige materialen, maar dat het zeker mogelijk is om concurrerend te bouwen met hout. Het lijkt erop dat de keuze voor HSB en een hoge mate van industrialisatie bijdragen aan een scherpe kostprijs. Het aantal projecten is echter te beperkt om harde conclusies te trekken.

Een klein deel van de kosten is voor de draagconstructie

Houtbouw is in dit onderzoek gedefinieerd als woningen met een draagconstructie van hout. De totale stichtingskosten voor nieuwe woningen zijn opgebouwd uit grond-, bouw- en bijkomende kosten. De bouwkosten bestaan voor de helft uit arbeidsloon en de helft uit materiaalkosten. Een groot deel van de kosten voor materiaal is nodig voor de installaties en afwerking. De keuze voor het materiaal van de draagconstructie is daarmee in de orde van 12% van de totale stichtingskosten.

 Tips voor betaalbare houtbouw

  • Kies vroegtijdig voor houtbouw
  • Bekijk ook de mogelijkheden van houtskeletbouw
  • Een hoge mate van industrialisatie lijkt tot relatief lage bouwkosten te leiden
  • De korte bouwtijd is een voordeel, vooral binnenstedelijk
  • Soms kunnen houten woningen gebouwd worden op bestaande funderingen, door minder gewicht

Het handboek is ontwikkeld door het Centrum Hout, in opdracht van RVO namens PIANOo, het Transitieteam Circulaire Economie en Houtbouw Lente. Watkostdebouwvaneenhuurwoning deed het onderzoek voor hoofdstuk vijf, over de bouwkosten van houtbouw.

Download het Handboek bouwen in hout

HandboekKaft.png

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming