Concurrerend bouwen in hout

15 juni 2022
 

De acht Brabantse Lentecorporaties maken serieus werk van woningbouw in hout om de CO2 impact van nieuwbouw te beperken. Watkostdebouwvaneenhuurwoning mocht een presentatie geven over de bouwkosten van houtbouw tijdens een lunchbijeenkomst van het reisprogramma Lente.

Er lijkt een overeenstemming te zijn dat bouwen met hout circa 10% duurder is dan bouwen met beton en kalkzandsteen. Deze houding leidt tot een self fulfulling prophecy, terwijl er ook voorbeelden zijn van houtprojecten die concurrerend zijn. Er zijn zelfs projecten waarbij het resultaat van de aanbesteding een houtbouwconcept was, terwijl bouwen met hout geen eis was.

Zeker tegen de achtergrond dat corporaties veel woningen moeten bouwen terwijl de businesscase niet sluit, is het zaak te zoeken naar concurrerende houtbouwprojecten. De presentatie bevat een analyse van de bouwkosten van houtbouwprojecten, de opbouw van de kostprijs en de ontwikkelingen van de onderliggende prijzen. Daarnaast geeft de presentatie suggesties om tot concurrerende houtbouwprojecten te komen.

Houtbouw is voor veel corporaties nieuw. Houtbouwprojecten zijn daarom vaak experimenten, die de betreffende corporatie inzicht gaan geven in de succesfactoren. Als we deze informatie over afzonderlijke houtbouwprojecten gaan delen, dan krijgen we sneller in beeld wat de kenmerken zijn van concurrerende projecten.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning faciliteert deze zoektocht graag met het bieden van een platform waarop informatie over houtbouwprojecten gedeeld kan worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de presentatie hier downloaden.

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur