* Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen op prijspijl 1-1-2013, inclusief BTW

* Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen op prijspijl 1-1-2013, inclusief BTW

Bijeenkomst 15 juni

Hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?

Programma en deelname

 

Grondprijzen sociale huurwoningen