* Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen op prijspijl 1-1-2013, inclusief BTW

* Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur