Onderzoeksrapport

30 september 2014

Rendabel sociaal bouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen