Betaalbaar bouwen met tijdelijke woningen?

13 februari 2019
 

De bouw van tijdelijke woningen wordt als een manier gezien om snel betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De bouw van tijdelijke woningen heeft een vlucht genomen sinds 2017. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de bouw van tijdelijke woningen doorzet en hoe deze productie versneld kan worden.
Help mee en vul deze drie vragen in. U krijgt dan (desgewenst) een seintje als het onderzoek gepubliceerd wordt.

Steeds meer tijdelijke woningen

Uit een inventarisatie van Watkostdebouwvaneenhuurwoning blijkt dat circa 25 grote en kleine corporaties tenminste 3.100 tijdelijke woningen hebben gebouwd in 2017 en 2018. zowel op stedelijke en perifere locaties. De meeste van deze woningen worden verhuurd aan spoedzoekers, zoals statushouders, starters, jongeren en recent gescheiden ouders. Dit is een nieuw fenomeen, dat lijkt te zijn ingegeven door de behoefte aan huisvesting voor statushouders zoals deze in 2015 en 2016 werd gepercipieerd. Het product lijkt echter aan te slaan bij andere spoedzoekers.

Het aantal nieuw gebouwde tijdelijke woningen per jaar

aantal tijdelijke woningen.jpg

 

Bron: Inventarisatie online mediaberichten, december 2018, Watkostdebouwvaneenhuurwoning

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen