De marktwaarde, BENG en een betere specificatie van kwaliteit in de benchmark

9 mei 2018
 

Download hier de excel met alle kenmerken (alleen deelnemers)

De benchmark is een groeimodel en wordt in overleg met de deelnemers aangepast aan nieuwe wensen. In de bijgewerkte versie van de benchmark kan nu informatie ingevoerd worden over de marktwaarde van nieuwbouw en aan welke BENG-eisen projecten voldoen. Tevens kan kwaliteit beter gespecificeerd worden en kunnen de gegevens voor de aanbestedingsindex ingevoerd worden in de applicatie.

Invoeren duurt net zo lang als eerst

De invoer van projecten duurt net zo lang. Een aantal kenmerken wordt niet meer gevraagd en een aantal kenmerken is facultatief in te voeren. Daarnaast wordt waar mogelijk gewerkt met vinklijsten en dropdownmenu's.

Graag de facultatieve kenmerken invoeren waar mogelijk

Een aantal kenmerken is facultatief, ook om het invoeren te vergemakkelijken. De benchmark en vooral uw collega-deelnemers zijn echter gebaat bij goed beschreven projecten. Vandaar hierbij de oproep om ook facultatieve kenmerken waar mogelijk in te voeren en ook de illustratie niet te vergeten!

De informatie wordt gepubliceerd als de benchmark voldoende gevuld is

Vooralsnog wordt de informatie alleen uitgevraagd. De gegevens worden opgenomen in het outputscherm als er voldoende vulling is.

Kwaliteit

De nieuwe facultatieve gegevens over kwaliteit zijn:

 • De beukmaat
 • Het aantal kopgevels (eengezinswoningen)
 • Het type dak (eengezinswoningen)
 • Het aantal woningen per lift (meergezinswoningen)
 • Het type ontsluiting (meergezinswoningen)

BENG-eisen

Met betrekking tot BENG kan aangevinkt worden welke van de drie eisen het project aan voldoet. De eisen zijn overigens nog niet definitief. Maar de voorbeeldprojecten zijn wel interessant in kader van kennisuitwisseling. Dit is een facultatief kenmerk.

Aanbestedingsindex

Voor alle projecten wordt gevraagd wat de verwachte en de winnende aanneemsom. Met deze twee kenmerken wordt de aanbestedingsindex samengesteld. Dit kenmerk kan alleen worden ingevuld als beide gegevens beschikbaar zijn en is dus facultatief.

Marktwaarde

De bedrijfswaarde wordt sectorbreed vervangen door de marktwaarde en de beleidswaarde. Daarom is een aantal velden verdwenen of facultatief gemaakt. Nieuwe kenmerken zijn:

 • De markthuur (facultatief)
 • De beleidswaarde (facultatief)
 • De leegwaarde (verplicht)

Niet meer verplicht:

 • De bedrijfswaarde
 • De onderhoudslasten
 • De grondslag van de onderhoudslasten
 • De overige exploitatielasten

De grondslag van de exploitatielasten is vervallen. De marktwaarde werd al uitgevraagd (facultatief).

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen