De Vernieuwde Stad benchmarkt nieuwbouw

9 december 2019
 

De corporaties van De Vernieuwde Stad hebben een flinke nieuwbouwopgave. De kosten voor nieuwbouw lopen echter op. Dit roept de vraag op of de nieuwbouw niet te duur wordt.

Op 28 november heeft De Vernieuwde Stad een werkconferentie gehouden waarin deze vraag centraal stond. Om de vraag te beantwoorden hebben de corporaties projectinformatie aangeleverd over 80 projecten. We hebben de projecten vergeleken met de cijfers van Watkostdebouwvaneenhuurwoning en de Aedes-benchmark.

Tijdens de presentatie werden verschillende vragen gesteld aan het publiek. Weet u bijvoorbeeld hoeveel de bouwkosten van een nieuwe woningen gestegen zijn sinds eind 2016/begin 2017? En liggen de stichtingskosten nu onder, op of boven het niveau van de laatste piek in 2013?

De aanwezigen zien een meerwaarde in meer samenwerking. Er werd positief gereageerd op het voorstel om samen te onderzoeken of en hoe modulair bouwen kan bijdragen aan de productie van meer betaalbare woningen. Geïnteresseerden in dit thema kunnen zich aanmelden voor de excursie naar Birmingham, op 29 januari in samenwerking met de TU Delft en het Expertisecentrum Flexwonen.

De presentatie wordt verspreid onder de leden van De Vernieuwde Stad. Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de presentatie hier downloaden.

Een uitgebreid verslag van de werkconferentie is te vinden op de site van De Vernieuwde Stad.

 

DVS.png

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen