Indexatie naar prijspeil 1 juli 2022

23 februari 2023
 

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is geïndexeerd naar 1 juli 2022. Een belangrijk deel van de kostenstijgingen uit 2022 is hierin meegenomen. De gemiddelde stichtingskosten in de benchmark zijn daardoor 5,9% hoger dan op prijspeil 1 juli 2021. Dit is enkele een indicatie van de kostenstijging tussen de prijspeildatums.

Deelnemers kunnen de gehanteerde indexen hier downloaden

 

De indexen zoals gehanteerd per kostensoort om projecten te indexeren naar prijspeil 1-7-2022

Indexen.png

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming