Indexatie naar prijspeil 1 juli 2024

11 maart 2024
 

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is aangepast naar 1 juli 2024. Alle prijzen van de projecten worden geïndexeerd naar dit prijspeil. Voor zover mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van indexen die gebaseerd zijn op realisatiecijfers, zoals de bouwkostenoutputindex van het CBS. Voor de verwachte prijsontwikkeling is aangesloten bij de verwachtingen voor de sector.[1]

Deelnemers kunnen de tabel met de gehanteerde indexen hier downloaden

Indexen.png

[1] Leidraad economische parameters dPi 2023, ILenT

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming