Indexatie naar prijspeil juli 2020 en de ontwikkeling van bouwkosten na corona

23 juni 2020
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning is geïndexeerd naar prijspeil 1 juli 2020. De gemiddelde stichtingskosten van alle projecten met gangbare woningen tussen 2019 en 2021 zijn daardoor verhoogd van €200 duizend naar €206 duizend per woning. Hieronder een korte toelichting op de indexatie en daarmee samenhangende wijziging in de standaard benchmark van de applicatie. Graag willen we het effect van corona op de markt in beeld gaan brengen. Wilt u daarom de cijfers van onlangs aanbestede projecten invoeren?

Indexatie naar prijspeil 1 juli 2020

De onderdelen van de stichtingskosten worden apart geïndexeerd. De grondkosten met de gww-index, de bijkomende kosten met de index voor arbeid. De prognoses worden (terug) geïndexeerd met de verwachte prijsstijgingen die ook gehanteerd worden door de Aw en het WSW. De gehanteerde indices kunt u hier downloaden.

De grootste kostenpost, de bouwkosten, zijn in 2019 gestegen met 5,7%.[1] Na aan daling in het eerste kwartaal zijn de bouwkosten toch weer sterk gestegen. De outputindex is 26% gestegen sinds 2016, terwijl de onderliggende kostprijs van materiaal en arbeid, die samen de inputindex bepalen, in dezelfde periode 6% gestegen is.

In- en outputindex bouwkosten 2014-2020

Afbeelding1 (002) 23 juni AANGEPAST.png

[1] CBS outputindex bouwkosten, Bouwkosten exclusief btw 4e kwartaal 2019 ten opzichte van 4e kwartaal 2018

Let op met benchmarken met projecten van voor 2019

In de benchmark wordt standaard alleen de projecten meegenomen met opleverdatum tussen 2019 en 2022. Dit was 2013 – 2021. Het aantal projecten in de standaardselectie is daarmee flink beperkt. De reden hiervoor is dat vooral de energieprestatie sterk is bijgesteld. Dit lijkt niet goed terug te komen in de indexatie. Houd dit in gedachten bij het benchmarken met oudere projecten en let in dat geval op de duurzaamheidskenmerken (epc).

Vallen aanbestedingen mee of tegen sinds corona?

Een vraag die boven de markt hangt is hoe de bouw- en stichtingskosten zich ontwikkelen als gevolg van corona en de (verwachte) crisis. Hier wordt veel over gespeculeerd. Samen kunnen we zicht krijgen op de cijfers als deze ingevoerd worden in Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Daarom een oproep: wilt u de verwachte en winnende aanneemsom van uw projecten invoeren als de aanbesteding onlangs is geweest?

[1] CBS outputindex bouwkosten, Bouwkosten exclusief btw 4e kwartaal 2019 ten opzichte van 4e kwartaal 2018

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming