Het prijspeil is aangepast naar 1 juli 2019

20 september 2019
 

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is aangepast naar 1 juli 2019. De gemiddelde stichtingskosten van alle projecten met gangbare woningen zijn daardoor nu €194.000 voor een gemiddelde woning.[1] Dit was 185.000 op prijspeil 1 juli 2018. Voor de indexatie worden verschillende CBS indexen gebruikt voor grond, bouw- en bijkomende kosten, huren en de energieprestatievergoeding. Deze zijn opgenomen in deze tabel.

De stichtingskosten van een gemiddelde sociale huurwoning zijn dus flink gestegen sinds 1 juli 2018. Dat lijkt vooral te komen door de gestegen bouwkosten als gevolg van gasloos bouwen. Begin 2018 stabiliseerden de bouwkosten blijkt uit de CBS outputindex voor de bouwkosten van nieuwbouwwoningen. De twee kwartalen na de - vrij onverwacht snelle - introductie van de eis om gasloos te bouwen, stegen de bouwkosten sterk.[2] In het eerste kwartaal 2019 zijn de bouwkosten nauwelijks gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal 2018.

De onderliggende prijzen voor materialen en arbeid (inputindex) stijgen gestaag door. Het knikje naar boven in het meest recente kwartaal is het gevolg van gestegen arbeidskosten. Het effect van de ontwikkeling van de uurlonen van ZZP-ers in de bouw is niet zichtbaar in deze index.

 

Bouwkostenindexen CBS, bewerking Watkostdebouwvaneenhuurwoning

CBS indexen.png

 

[1] Het gaat om de gemiddelde stichtingskosten van 328 projecten met gangbare woningen met opleverdatum vanaf 2014, niet zijnde turnkey-projecten. De woningen hebben een gemiddelde gebruiksoppervlakte van 89 m2 en een epc van 0,4.

[2] De eis om gasloos te bouwen is van toepassing op alle aangevraagde bouwvergunningen na 1 juli 2018. De bouwvergunningstatistiek gaat uit van afgegeven bouwvergunningen. Het is aannemelijk dat een deel van de vergunningen dat is aangevraagd voor 1 juli 2018, is afgegeven in het vierde kwartaal 2018

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen