Rapportage nieuwbouw voor de RvC van Area Wonen

6 december 2019
 

Area Wonen heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. Onderdeel van de informatie was een vergelijking van eigen projecten met de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De notitie bestaat uit een duiding van de rapportage die op korte termijn voor alle deelnemers beschikbaar komt in de applicatie. De notitie voor de RvC van Area Wonen kan worden opgevraagd als voorbeeld.

Notitie RvC Area Wonen aanvragen

 

 area.jpg

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen