Het rekenmodel businesscase verplaatsbare woningen is geactualiseerd

11 maart 2022
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en RekenenRondomWonen hebben in 2020 een rekenmodel ontwikkeld voor de businesscase van verplaatsbare woningen voor de gemeente Rotterdam. Het rekenmodel geeft een beeld van de integrale businesscase van verplaatsbare woningen en wordt daarom, naast gemeenten, ook gebruikt door marktpartijen.

Her rekenmodel berekent de waarde van de woningen conform het Handboek marktwaarde. De investeringskosten kunnen handmatig ingevoerd worden. Hiervoor kan ook gebruik gemaakt worden van kengetallen voor verschillende woningtypen, bijvoorbeeld uitgaande van het bouwbesluit permanente woningen en tijdelijke gebouwen.

De belangrijkste vraag bij verplaatsbare woningen is wat er gebeurt na de eerste exploitatieperiode. Hiervoor kunnen verschillende scenario's worden doorgerekend variƫrend van het inrekenen van een restwaarde tot het inrekenen van een of twee verplaatsingen.

Het model is geactualiseerd conform het aangepaste Handboek marktwaarde.

Stuur een bericht voor meer informatie over het rekenmodel

Zie ook het dossier verplaatsbare woningen en modulair bouwen

Screenshot.jpg

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur