Rendabel sociaal bouwen

28 augustus 2014
 

Download het rapport

 

Corporaties bouwen rendabeler door sturing op prijs-kwaliteit en hogere huren
Watkostdebouwvaneenhuurwoning is ingezet voor het onderzoek naar Sociaal rendabel bouwen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport bevat een analyse van de projectendatabase, acht projectbeschrijvingen en een toelichting op veranderingen in het corporatiebeleid ten aanzien van nieuwbouw van vijf corporaties. Het rapport gaat tevens in op de effecten van het nieuwe Rijksbeleid voor de nieuwbouw en het onrendabel volgens verschillende waarderingsgrondslagen.

De belangrijkste conclusie is dat sinds 2010 rendabeler wordt gebouwd doordat meer gestuurd wordt op de prijs-kwaliteitverhouding en doordat de aanvangshuren sterk gestegen zijn. De verschuiving van appartementenbouw naar meer eengezinswoningen is opvallend. Niet de lagere kosten, maar de woonwensen van de doelgroep worden aangedragen als belangrijkste reden voor deze verschuiving. Bij de eengezinswoningen wordt meer gestandaardiseerd gebouwd en prestatiegericht aanbesteed, met lagere stichtingskosten als gevolg. 

Onrendabele top 2007-2015 exclusief verhuurdersheffing en extra huurverhoging 

grafiek onrendabel II.jpg

Het effect van de verhuurdersheffing en het bevriezen van de liberalisatiegrens op nieuwbouw is relatief groot. Doordat de aanvangshuur van de meeste nieuwbouwwoningen gelijk is aan de liberalisatiegrens kunnen de hogere lasten niet gecompenseerd worden met extra huurverhoging.

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming