Update van de applicatie

13 februari 2019
 

De belangrijkste aanpassing in de laatste update van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is dat het wijzigen van de planstatus nu duidelijker is. Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd aan de webapplicatie.

Planstatus wijzigen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning kent vier planstatussen: draft*, vo-besluit (eerste projectbesluit), start bouw en nacalculatie. Bij het invoeren van een nieuw besluit hoeft alleen de planstatus aangepast te worden, opnieuw invoeren is niet nodig. De applicatie onthoudt dan de laatste versie van het voorgaande besluit.
Sinds de update wordt bij het wijzigen van projecten gevraagd of de planstatus gewijzigd is, met een pop-up. De applicatie slaat de laatste versie van het voorgaande besluit op als de planstatus gewijzigd wordt. Wijzigingen die daarna worden doorgevoerd in het invoerscherm hebben daarna betrekking op de nieuwe planstatus. Dit om te voorkomen dat wijzigingen worden doorgevoerd bij de verkeerde planstatus. Het is daarna niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de voorgaande planstatus.

 

pop-up planstatus.png

 

Andere wijzigingen aan de applicatie zijn:

  • Projectbeschrijving: doorklikken op verschillende planstatussen
  • Benchmarkscherm: default instelling assen, x-as = gebruiksoppervlakte, y-as = bouw plus direct bijkomende kosten
  • Invoerscherm: Rc-waarde in te voeren tot en met 10,0
  • Bug weergave illustraties opgelost

Niet alle kleine wijzigingen en opgeloste bugs worden gemeld in de nieuwsbrief en de website.

* Draft: projecten met deze planstatus zijn niet zichtbaar voor andere deelnemers en worden niet gebruikt in de benchmark. Deze planstatus wordt gebruikt voor projecten in een erg vroeg planstadium. Een andere mogelijke toepassing is om standaardwoningen in te voeren met deze planstatus. Hier kunnen dan vergelijkingen mee gemaakt worden in het benchmarkscherm.

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen