Genuanceerde visie op inkoop en aanbesteden

27 november 2014
 

Deelnemers kunnen de presentaties onderaan het artikel downloaden

De bijeenkomst 'Rendabel sociaal en duurzaam appartementen ontwikkelen' bracht nuance aan in de visie op inkoop en aanbesteden. Jimmy Kools van Fakton lichtte toe onder welke voorwaarden het theoretisch mogelijk is een rendabele woning te ontwikkelen, zoals beschreven in het onderzoek ‘De rendabele sociale huurwoning’. Om een rendabele woning te bouwen moeten niet alleen de stichtingskosten omlaag, maar ook de onderhouds- en bedrijfslasten.

Bij een stichtingskostenniveau van €120 duizend inclusief btw komt de rendabele nieuwbouwwoning in zicht. De manier om daar te komen is volgens Kools door prestatiegericht aan te besteden. De benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning bevat verschillende projecten waarin prestatiegericht is aanbesteed met relatief lage stichtingskosten. Dit zijn projecten met eengezinswoningen.

De tweede presentatie illustreert dat het ook mogelijk is om tot een gunstige kostprijs-kwaliteitverhouding te komen met een traditionele aanpak. WonenBreburg is erin geslaagd een appartementen te ontwikkelen van 75 m2 go voor €130 duizend stichtingskosten inclusief btw in het project Zandleij. De stichtingskosten zijn daarmee 25% lager dan gemiddeld in de benchmark. Volgens projectleider Johan Olieslagers zijn de succesfactoren een eenvoudig en compact ontwerp en een strak georganiseerd proces met architect, constructeur en een belangrijke rol voor de kostendeskundige.

Francien Verbaan bracht vervolgens nuance aan met haar visie op inkoopmanagement. Niet alle locaties en situaties lenen zich voor prestatiegericht aanbesteden. De eigendomsverhoudingen, de status van het bestemmingsplan en de wijze waarop Woonstad Rotterdam de bewoners wil betrekken zijn allemaal factoren die meewegen in de keuzes voor meer of minder invloed en risico in het ontwikkelproces. Woonstad Rotterdam verkiest in veel gevallen meer zeggenschap tijdens het proces dan bij prestatiegericht aanbesteden het geval is.

Tijdens de laatste presentatie illustreerde Thijs Kurstjens van WE adviseur het belang van duurzaamheid bij de nieuwbouw en renovatie van woningen. Hij gebruikte hiervoor de Schaduwprijs van de bouw van een huurwoning waarin de milieueffecten voor het gebruik van verschillende materialen worden meegenomen. Concreet krijgen corporaties vanaf 1 januari 2015 te maken met de aangescherpte epc norm en isolatiewaarden. Daarnaast wordt gewerkt aan een norm voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding in rekening te brengen bij huurders van woningen met een lage energievraag.

 

Deelnemers kunnen de presentaties hier downloaden

artikel lezen

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming