Gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2021

31 augustus 2021
 

Dit is de vijfde benchmark gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen. Het betreft hier beleidsmatige grondprijzen, meestal vastgesteld in het grondprijsbeleid, de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting of de prestatieafspraken met huurders en corporaties.

Om tot deze benchmark te komen zijn de grondprijzen gezocht op internet. De benchmark bestaat uit een korte analyse van de gevonden cijfers en een overzicht van de gevonden grondprijzen per gemeente.

De cijfers in deze vijfde editie zijn weer betrouwbaarder, omdat dit jaar de grondprijzen van meer gemeenten gevonden zijn. De dekking is bijna 50% van de gemeenten, waarbij vooral de grotere gemeenten goed vertegenwoordigd zijn.

Corporaties die deelnemen aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de benchmark en de excel met gemeentelijke grondprijzen hier downloaden met de inlogcombinatie.

Niet-deelnemers kunnen de benchmark hier aanvragen voor €135 exclusief btw.

 

Benchmark aanvragen

 

Voorkant.jpg

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming