Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen

6 juni 2017
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft samen met ABF Research de grondprijzen voor sociale huurwoningen geïnventariseerd van 130 gemeenten. De mediane grondprijs voor sociale huurwoningen is €20.200 exclusief btw voor eengezinswoningen en €16.700 voor meergezinswoningen. Enkele gemeenten hanteren een lagere grondprijs voor woningen met een huur tot de aftoppingsgrens.

Dataset
De grondprijzen zijn omgerekend naar bedragen per woningen, exclusief btw op prijspeil 2017. Deelnemers kunnen de grondprijzen per gemeente hier downloaden. Andere geïnteresseerden kunnen de dataset aanvragen tegen een vergoeding van €35.


Conclusies
De Monitor nieuwbouwbouw sociale huurwoningen bevat de conclusies over de grondprijzen van sociale huurwoningen. Download het onderzoek hier.

grondprijzen.png

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur