Inventarisatie verplaatsbare woningen

19 september 2016
 

Download de inventarisatie (alleen voor corporaties die deelnemen aan de benchmark, met Zlogin)

Andere corporaties en overheden kunnen de inventarisatie hier aanvragen voor €100,- exclusief BTW

 

Het aanbod van verplaatsbare woningen breidt zich uit. In de actualisatie zijn verschillende producten vernieuwd en toegevoegd. Deze versie beschrijft 42 producten van 20 aanbieders aan de hand van een aantal kwaliteitskenmerken waaronder oppervlakte, het aantal kamers, het energielabel, illustraties van de gevel en plattegronden voor zover beschikbaar. De indicatieve kostprijzen, onderhoudslasten en restwaarde zijn ook opgenomen.

Een aantal van de producten komt in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling huisvesting vergunninghouders

 

Klik hier om een product aan te melden voor de inventarisatie

 

overzicht.png

 

 

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen