Inventarisatie verplaatsbare woningen

9 maart 2022
 

Op verzoek van Casade heeft Watkostdebouwvaneenhuurwoning een overzicht gemaakt van verplaatsbare woningconcepten. De inventarisatie bestaat uit twee onderdelen:        

  • Inventarisatie verplaatsbare concepten
  • Benchmark van projecten met verplaatsbare woningen door corporaties

Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen meer informatie over de projecten vinden op het platform. Selecteer daarvoor projecten met woonfunctie = verplaatsbare woning.

Voor de inventarisatie is basisinformatie opgevraagd over de kwaliteit en kostprijs van de woningen, bij bouwers. Veel concepten kunnen zowel voldoen aan het bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen als aan het bouwbesluit voor permanente woningen. Ook zijn links opgenomen naar de websites van de betreffende bouwers en beschikbaar gestelde documentatie.

De inventarisatie bevat informatie van concepten van de volgende bouwers: Hodes Huisvesting, Barli, De Meeuw/NEZZT, Startblock, C3 Living, FLETTS, Heijmans en Jan Snel.

De inventarisatie downloaden (Alleen voor deelnemers)

De inventarisatie bestellen

Andere corporaties en overheden kunnen de informatie aanvragen tegen betaling van €135 exclusief btw. De inventarisatie mag niet gedeeld worden met derden en wordt niet verstrekt aan marktpartijen.

De inventarisatie bestellen

Dossier verplaatsbare woningen en modulair bouwen

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken, adviezen en bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema verplaatsbare woningen en modulair bouwen. In het dossier staat een overzicht van de informatie over dit onderwerp

Ga naar het dossier

 

Ingezoomd.jpg

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming