Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen

6 juni 2017
 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen gepubliceerd. Dit rapport is input voor de Staat van de Volkshuisvesting 2017. Het onderzoek laat de ontwikkelingen zien van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen.

Download het rapport hier

 

voorpagina kader.png

 

 

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur