Onrendabele nieuwbouw: Investeringen in de sociale huursector

1 januari 2011

RIGO Research en Advies heeft de ontwikkelingen van de stichtingskosten en onrendabele investeringen sinds de brutering geanalyseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en corporatie Stadgenoot. Om de relatie tussen kwaliteit, kosten en opbrengsten te leggen is een projectendatabase aangelegd met daarin alle nieuwbouwprojecten van 16 corporaties. Deze database is in 2011 de basis geweest voor Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Sindsdien actualiseren de deelnemers aan de benchmark de database en gebruiken deze als leer- en benchmarkinstrument.

Lees de samenvattinvang van het rapport

Download het rapport

Het rapport is een bijlage bij de Kamerbrief diverse toezeggingen woningcorporaties, van maart 2011.

 

Onrendabel 2011Kl2.jpg

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming