Webinar: Het Expertteam Woningbouw helpt projecten versnellen 22 juli

woensdag 22 juli 2020
 

 

Dit webinar is verplaatst naar woensdag 30 september. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en de RVO organiseren twee webinars over het versnellen van woningbouwprojecten met hulp van het Expertteam Woningbouw. Tijdens deze webinars laten we zien hoe het Expertteam dit heeft gedaan aan de hand van twee cases met aandacht voor de rol van de corporaties daarin.

De Rijksoverheid zet zwaar in op corporaties om te blijven bouwen de komende tijd. Een van de instrumenten om te bouw te versnellen is het Expertteam Woningbouw. Dit team van onafhankelijke deskundigen kan helpen om projecten vlot te trekken. Ook corporaties kunnen hier gebruik van maken.

Tijdens het webinar op 22 juli staan de cases 'project Schalkwijk' en 'Vergunning in één dag' centraal.

Aanmelden voor het webinar op 22 juli van 13.00 tot 13.45

Klik hier voor het programma van het andere webinar op 19 augustus

Expertteam Woningbouw

De Rijksoverheid zet zwaar in op corporaties om te blijven bouwen de komende tijd. Een van de instrumenten om te bouw te versnellen is het Expertteam Woningbouw. Dit team van onafhankelijke deskundigen kan helpen om projecten vlot te trekken. Ook corporaties kunnen hier gebruik van maken.

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact met ons opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. We kijken dan of we samen met de betreffende gemeente een oplossing kunnen vinden.

Het Rijk betaalt 50% van de inzet van het Expertteam tot een maximum van € 6.000 exclusief btw

Casus: Schalkwijk

Dat doen ze bijvoorbeeld in Haarlem. Hier hebben twee corporaties het Expertteam ingeschakeld om de vernieuwing van Schalkwijk te versnellen, samen met de gemeente. De interventie leidde tot meer duidelijkheid over procedures en een meer regisserende rol voor de gemeente en duidelijke kaders. Dit geeft de corporaties de ruimte om eigen keuzes te maken binnen deze kaders. Soms helpt het als een onafhankelijke derde zich erover buigt.

Casus: Vergunning in één dag

Het expertteam is ook betrokken bij het traject Vergunning in één dag. Dit traject is gestart door een groep Noord-Hollandse corporaties en heeft als doel om het vergunningentraject te versnellen. Het is onderdeel van een breder programma om het ontwikkelproces sneller en voorspelbaarder te maken.

Programma en sprekers

De casussen staan centraal in het webinar. Deze worden toegelicht door de betrokken partijen. We sluiten af met een kort resumé over hoe u het Expertteam in kan zetten om uw projecten te versnellen.

Project Schalkwijk: Max van Baar, Ontwikkelaar Pré Wonen en Mieneke Zijlmans, Procesmanager gemeente Haarlem

Vergunning in één dag: Harry Platte, bestuurder Parteon

Jos Feijtel licht de rol van het Expertteam toe in beide casussen

Afbeelding webinar RVO.jpg

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen