Congresverslag: Verplaatsbare woningen gaan langer mee dan 10 jaar

6 oktober 2016
 

Afgelopen dinsdag was het minicongres verplaatsbare woningen, georganiseerd door Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen. De belangstelling voor het congres was boven verwachting. Verplaatsbare woningen met de kwaliteit van permanente woningen zijn een relatief nieuw concept naast de traditionele containerwoningen. Maar de producten bestaan al en de eerste projecten zijn reeds gerealiseerd.

Download hier de presentaties en vraag hier de inventarisatie verplaatsbare woningen aan

De behoefte aan een flexibele woningvoorraad blijkt uit verscheidene demografische, economische, technologische en sociale trends. Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen rekende voor dat momenteel tussen de één en anderhalf miljoen kleine huishoudens zoeken naar snel toegankelijke, betaalbare en flexibele huisvesting. Studenten, net gescheiden alleenstaanden, statushouders en arbeidsmigranten; het zijn allemaal huishoudens met een tijdelijke woningbehoefte. En deze behoefte kan op korte termijn ontstaan en ook weer afnemen, bijvoorbeeld in krimpgebieden.

Wonen Limburg speelt met verplaatsbare woningen in op de krimp en daaruit voorkomende behoefte aan tijdelijke woningen. Bas Sievers liet zien hoe verplaatsbare woningen de businesscase veranderen. In Panningen hebben de gemeente Peel en Maas, Neptunus Structures en Wonen Limburg een complex gerealiseerd voor woonurgenten. De gemeente brengt de grond in, Neptunus is eigenaar van het gebouw en Wonen Limburg verhuurt. Na tien jaar kan het gebouw, of de elementen van het gebouw opnieuw worden ingezet, bijvoorbeeld voor een sporthal in Leiden.

WonenLimburg heeft ook verschillende projecten met de Heijmans One. De woningen worden de komende 30 jaar naar verwachting twee keer verplaatst. Sievers toont met drie benaderingen, de marktwaarde, de beleidswaarde en de historische kostprijsmethode aan dat de businesscase dan positief is. Het rendement op marktwaarde is bijna 6%.

Verplaatsbare en tijdelijke woningen bieden een oplossing voor de huisvesting van statushouders volgens Frenk Wiersma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het aantal statushouders dat per jaar moet worden gehuisvest fluctueert namelijk sterk. Het kabinet heeft eind 2015 een subsidieregeling ingevoerd voor extra woonruimten voor statushouders. Deze subsidie is onder voorwaarden te stapelen op de korting op de verhuurderheffing die geldt voor nieuwbouw. Meer informatie over de subsidieregeling voor statushouders is te vinden op de website van de RVO.

Accolade gaat 24 modulaire woningen realiseren met de Groot Vroomshoop. Volgens Dienke Slatman toont dit project aan dat de modulaire bouw een prima kwaliteit biedt. De businesscase is niet sluitend binnen de exploitatietermijn van 10 jaar, maar gezien de kwaliteit van de woningen kunnen deze zeker langer dan 10 jaar worden geëxploiteerd.  De verplaatsbaarheid van het complex is echter beperkt omdat het geen op zichzelf staande eenheden betreft.

Uit de eerste gerealiseerde projecten komen een aantal mogelijkheden naar voren om het concept verder te optimaliseren, vooral in de sfeer van wetgeving. Het standaardiseren van het vergunningsproject voor bekende producten kan de procestijd en legeskosten aanzienlijk verlagen. Daarnaast kunnen leegstand en verhuiskostenvergoedingen wellicht voorkomen worden als de termijnen van huurcontracten gekoppeld kunnen worden aan de exploitatieduur van de woningen. Tenslotte is een vraag of te verplaatsen woningen moeten voldoen aan het dan geldende bouwbesluit. Wanneer deze regels beter gaan aansluiten bij het concept van de verplaatsbare woningen wordt de businesscase nog beter dan hij nu al is.

  

Het congres is powered by: NEZZT, De Groot Vroomshoop BouwsystemenNeptunus Structures en Heijmans One

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen