Minicongres: Circulair bouwen met verplaatsbare woningen

29 januari 2018
 

 

Wij kijken terug op een geslaagd minicongres. Het resultaat van de enquête tijdens het congres en de presentaties vindt u hier.

 

Circulair bouwen met verplaatsbare woningen is het onderwerp van het gelijknamige minicongres op 15 maart 2018. Het congres is mede ingegeven door het Rijksprogramma Nederland Circulair 2050, waarin De Bouw één van de vijf prioriteitsgebieden is. Uit een analyse van W/E adviseurs blijkt dat verplaatsbare woningen inderdaad circulair zijn. Maar er zijn ook knelpunten bij het bouwen, exploiteren en verplaatsen van woningen.[1] Tijdens het congres staat centraal hoe het businessmodel van verplaatsbare huurwoningen werkt. En hoe bouwers, corporaties en gemeenten het model samen verder kunnen optimaliseren.

Verplaatsbare woningen zijn een circulair alternatief voor reguliere nieuwbouw. De nieuwe generatie verplaatsbare concepten sluit ook goed aan bij de actuele behoefte aan kleine, hoogwaardige woningen. En de verplaatsbaarheid is een pré in de steeds dynamischer woningmarkt. Het is dan ook niet vreemd dat gemeenten inzetten op verplaatsbare nieuwbouw en dat veel corporaties dergelijke huurwoningen bouwen.

Het programma start met een introductie op de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, die is opgesteld in het kader van het Rijksprogramma Nederland Circulair 2050. Wat betekent deze agenda voor de bouw van sociale huurwoningen en alle partijen die betrokken zijn bij het haalbaar maken van de circulaire businesscase?

Een kenmerk van het circulaire businessmodel is dat de kringloop van materialen gesloten wordt. Met andere woorden, de waarde blijft behouden. Het project Sciencepark van Rochdale laat zien dat dit in de praktijk ook handen en voeten krijgt. Hier kwam bij de aanbesteding een circulair concept uit de bus, terwijl Rochdale niet expliciet had ingezet op circulariteit.

Het afgelopen jaar hebben we voor drie cases vastgesteld dat verplaatsbare woningen circulairder zijn dan reguliere nieuwbouwwoningen. Daarbij is gebruik gemaakt van de CirculariteitsPrestatie Gebouwen (CPG-score) van W/E adviseurs. John Mak, directeur van Stichting W/E adviseurs legt uit hoe deze meetmethode werkt aan de hand van een case. Daaruit volgt wat belangrijke factoren zijn bij het realiseren van circulaire woningen.

Het businessmodel van verplaatsbare huurwoningen hangt samen met gemeentelijk grondbeleid, RO beleid en huurbeleid. De gemeente Zwolle heeft in meerdere projecten ervaring opgedaan met verplaatsbare woningen.

Tijdens de ruime pauze heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de verplaatsbare en circulaire concepten van Heijmans, De Groot Vroomshoop en De Meeuw. Ook zijn enkele leden van het Transitieteam Circulair Bouwen aanwezig. Zij informeren u graag verder over de inhoud van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Het congres is powered by: NEZZT, De Groot Vroomshoop Bouwsystemen en Heijmans One

 

Programma (pdf-versie)

 

13.00   Inloop

 

13.30   Inleiding dagvoorzitter

Marjet Rutten, aanjager vernieuwing bouw

 

13.45   Interview over de aanleiding voor het congres

Met Wim Reedijk, directeur Expertisecentrum Flexwonen en Thijs Luijkx, beheerder van de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning

 

14.00   Wat betekent de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie voor de investeringen in sociale huurwoningen?

Paul Terwisscha, directeur vastgoed Woonbedrijf en lid van het Transitieteam Circulair Bouwen

 

14.30   Project Sciencepark: Een rendabeler businessmodel door hoge restwaarde

Arnaud Lykles, senior projectleider Rochdale

 

15.00   Pauze en marktplaats

Gelegenheid om u te informeren over de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, de verplaatsbare concepten: Heijmans ONE, Finch van de Groot Vroomshoop en NEZZT by De Meeuw en gelegenheid om te netwerken

 

15.45   Hoe is de circulariteit van gebouwen te meten?

John Mak, directeur Stichting W/E adviseurs

 

16.05   Hoe de gemeente Zwolle inspeelt op verplaatsbare woningbouw

René de Heer, wethouder voor onder meer Vastgoed en Wonen in de gemeente Zwolle

 

16.30   Afsluiting

Dagvoorzitter, Marjet Rutten

 

16.45   Borrel

 

Locatie

De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort

 

[1] Circulair bouwen met verplaatsbare woningen; december 2017; Watkostdebouwvaneenhuurwoning, Expertisecentrum Flexwonen, W/E adviseurs, De Meeuw, De Groot Vroomshoop Bouwsystemen en Heijmans

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming