Rapport: circulair bouwen met verplaatsbare woningen

24 januari 2018
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning, het Expertisecentrum Flexwonen en W/E adviseurs hebben de knelpunten in kaart gebracht van het circulaire businessmodel van verplaatsbare woningen, aan de hand van drie cases. Met de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG-score) van W/E adviseurs is voor de cases vastgesteld dat de woningen circulairder zijn dan reguliere nieuwbouw. Vervolgens is met de betrokken corporaties, gemeenten en bouwers in kaart gebracht waar knelpunten zitten. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan om het businessmodel te optimaliseren.

  • Bouwers kunnen de verplaatsbare concepten verder optimaliseren, vooral op het vlak van energieprestatie
  • Het Rijk kan verplaatsbare woningen een duidelijker plek geven in de regelgeving en remmende regels wegnemen
  • Corporaties wordt geadviseerd omde verplaatsbaarheid van woningen in te rekenen in de businesscase en rekening te houden met het concept van de verplaatsbare woning in het portefeuillebeleid
  • Gemeenten kunnen bijdragen door het verplaatsen beter te faciliteren

 

Download het rapport

De rapportage is aangeboden aan het Transitieteam Circulair Bouwen van het Rijksprogramma Nederland circulair 2050.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Heijmans, De Groot Vroomshoop en De Meeuw, bouwers van de verplaatsbare woningen Heijmans ONE, Finch en NEZZT.

 

Geïnteresseerd in dit onderwerp?

Op 15 maart is het minicongres: Circulair bouwen met verplaatsbare woningen. klik hier voor meer informatie.

 

Circulair.png

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen