Van aanbesteden naar afnemen?

19 december 2017
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning is afgelopen jaar ingezet voor het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. In dit experiment hebben zeven corporaties ervaringen gedeeld met het aanbesteden van nieuwbouwplannen op prestatie-eisen. Ook is een model vraagspecificatie opgesteld, die hier kan worden gedownload. De veronderstelling van het experiment was dat prestatiegericht aanbesteden tot een scherpere prijs-kwaliteitverhouding leidt.

Drie van de zeven corporaties hebben daadwerkelijk een project aanbesteed op prestatie-eisen. Deze zijn afgezet tegen de benchmark. Hieruit blijkt niet dat prestatiegericht aanbesteden tot een veel betere prijs-kwaliteitverhouding leidt. Dat blijkt ook niet uit een analyse van alle projecten die op deze wijze in de markt zijn gezet in de benchmark. De bijkomende kosten en daarmee ook het risico van de planontwikkeling lijken te verschuiven naar de bouwers.

Het aantal projecten is te beperkt om het effect van de wijze van aanbesteden te onderbouwen. Uit het experiment blijkt ook dat de benodigde gedragsverandering (loslaten) niet eenvoudig is. Wellicht dat het effect scherper naar voren komt bij corporaties bij die al langer prestatiegericht aanbesteden. Wij laten dit graag zien door deze projecten af te zetten tegen de benchmark!

Vraag hier informatie aan over deelname aan de benchmark

Download hier de publicatie Betaalbare nieuwbouw, van Platform31

Download hier het model functionele vraagspecificatie, opgesteld door Brink in opdracht van Aedes

 

Zes adviezen voor betaalbaar bouwen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De bijeenkomst was breder gericht op betaalbaar bouwen. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen en eindigt met zes adviezen voor betaalbaar bouwen.

Download de presentatie hier

 

Verslag bijeenkomst: De kwaliteit van betaalbare nieuwbouw

Watkostdebouwvaneenhuurwoning organiseerde in 2016 de bijeenkomst: De kwaliteit van betaalbare nieuwbouw. Met ondermeer een toelichting op het handige naslagwerk Goed wonen in een betaalbare huurwoning, met woningplattegronden van kleine woningen; een presentatie van ABF over de voorraadprognoses en de reactie van VACpunt Wonen.

Zie hier het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen