Nieuws

Indexatie naar prijspeil 1 juli 2024
publicatiedatum: 11 maart 2024

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is aangepast naar 1 juli 2024. Alle prijzen van de projecten worden geïndexeerd naar dit prijspeil. Lees verder

Concurrerend bouwen met hout
publicatiedatum: 5 maart 2024

Veel corporaties oriënteren zich op houtbouw. De bouwkosten zijn een knelpunt. Uit een eerste analyse komen aanknopingspunten om concurrerend te bouwen met hout. Ook zoeken we houtbouwprojecten voor verdiepend onderzoek. Lees verder

Cursus Rekenen aan flexwonen
publicatiedatum: 15 februari 2024

Tijdens de Spryg-cursus Rekenen aan flexwoningen gaan we in op de theorie van de businesscase aan de hand van het rekenmodel dat werd ontwikkeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de case Brasa Village Lees verder

Kengetallen voor verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 6 maart 2023

Watkostdebouwvaneenhuurwoning maakt kengetallen voor het rekenmodel verplaatsbare woningen. U kunt hieraan bijdragen door de informatie van een of meerdere projecten aan te leveren. Hiermee verdient u gratis toegang tot het platform tot 30 juni 2023. Lees verder

Nieuwe functionaliteiten
publicatiedatum: 28 maart 2022

Zoek nu ook op BENG, houtbouw, circulariteit, bodemwarmtepompen, levensloopbestendige woningen en het aantal bouwlagen. Lees verder

Het rekenmodel businesscase verplaatsbare woningen is geactualiseerd
publicatiedatum: 11 maart 2022

Het rekenmodel voor de businesscase van verplaatsbare woningen is geactualiseerd conform het Handboek marktwaardering 2021. Lees verder

Bouwkosten houtbouw NVBK
publicatiedatum: 9 december 2021

Watkostdebouwvaneenhuurwoning gaf een presentatie over de bouwkosten van sociale huurwoningen gebouwd met hout. Lees verder

Concurrerend bouwen met hout kan
publicatiedatum: 8 juni 2021

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft twaalf projecten van corporaties gebenchmarkt om inzicht te geven in in de bouwkosten van houtbouw versus reguliere bouw in beton en kalkzandsteen. Lees verder

Nieuwe deelnemer: Dunavie
publicatiedatum: 28 mei 2021

Dunavie heeft een flink aantal nieuwbouwplannen de komende jaren. Daarbij wordt gezocht naar een goede referentie voor de prijs-kwaliteitverhouding van nieuwe woningen en innovatieve manieren om duurzame woningen te bouwen. Lees verder

Excursie modulaire en verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 22 maart 2021

Voor de gemeente en corporaties in Rotterdam organiseerden we een excursie langs corporaties, projecten en fabrieken van modulaire en verplaatsbare woningen. Lees verder

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming