Publicaties

Handboek woningbouw in hout
publicatiedatum: 6 maart 2024

Het handboek 'Woningbouw in hout' biedt corporaties een kompas voor duurzame, biobased en betaalbare woningbouw. In hoofdstuk vijf staan enkele tips om concurrerend te bouwen met hout. Lees verder

Sloop-nieuwbouw of renoveren?
publicatiedatum: 17 oktober 2023

Bijna elke corporatie heeft regelmatig complexen waarvoor een keuze moet worden gemaakt tussen sloop-nieuwbouw of renovatie. Watkostdebouwvaneenhuurwoning, RIGO en W/E adviseurs onderzochten de argumenten die hierbij een rol spelen, in opdracht van Aedes. Lees verder

Rekenmodel businesscase verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 4 oktober 2023

Reken eenvoudig en snel de scenario's van de businesscase van uw project met verplaatsbare woningen door met het daarvoor ontwikkelde rekenmodel. Dit geeft inzicht in het effect van verschillende uitgangspunten voor exploitatietermijnen en het aantal verplaatsingen. Lees verder

Benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2023
publicatiedatum: 25 april 2023

De zevende editie van de benchmark gemeentelijke grondprijzen van sociale huurwoningen is uit. De benchmark geeft inzicht in de mediane gemeentelijke grondprijzen en de prijsontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Lees verder

Bèta-versie rekenmodel verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 6 maart 2023

De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen ontwikkelde een rekenmodel voor de businesscase. Lees verder

Benchmark renovatie en verduurzaming
publicatiedatum: 2 februari 2023

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft een eerste benchmark opgesteld op basis van de woningverbeterings- en verduurzamingsprojecten in de database. Lees verder

De ontwikkeling van de stichtingskosten sinds 2017
publicatiedatum: 16 november 2022

De ontwikkeling van de bouw- en stichtingskosten sinds 2017 voor drie woningtypen, in opdracht van ZOwonen. Lees verder

Benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2022
publicatiedatum: 18 juli 2022

De benchmark laat zien hoe de grondprijzen zich ontwikkelen en wat de mediane prijzen zijn voor voor eengezinswoningen en appartementen in het gemeentelijk grondprijsbeleid Lees verder

Concurrerend bouwen in hout
publicatiedatum: 15 juni 2022

Presentatie voor de acht Brabantse Lente corporaties over de bouwkosten met hout en hoe tot concurrerende projecten te komen. Lees verder

Discussiepunten verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 14 juni 2022

Presentatie over de knelpunten bij het ontwikkelen van verplaatsbare woningen. Gaat de druk op snelheid ten koste van de bouwkundige kwaliteit, het creëren van draagvlak of de businesscase? Lees verder

Inventarisatie verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 9 maart 2022

De inventarisatie geeft inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding van verplaatsbare woningen zoals gerealiseerd door corporaties met daarbij specifieke informatie van de concepten van 8 bouwers. Lees verder

De meerkosten van seniorenwoningen
publicatiedatum: 12 november 2021

Woonzorg Nederland hanteert hoge eisen voor de nieuwbouw van seniorenwoningen. Dat vertaalt zich in hogere bouwkosten. MBM Bouwkosten en Watkostdebouwvaneenhuurwoning brachten deze meerkosten in beeld. Lees verder

Gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2021
publicatiedatum: 31 augustus 2021

De vijfde editie van de benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2021 is gebaseerd op de grondprijzen van 170 gemeenten. Een korte analyse van de grondprijzen en de cijfers per gemeente zijn aan te vragen via het aanvraagformulier. Lees verder

Rapportage Woningbouw in Hout
publicatiedatum: 8 juni 2021

Deze rapportage illustreert ondermeer dat sociale huurwoningen concurrerend gebouwd kunnen worden met hout. Lees verder

De geactualiseerde Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen
publicatiedatum: 4 maart 2021

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen hebben de Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen geactualiseerd. Download de brochure met stappenplan, voorbeeldprojecten en een lijst met bouwers. Lees verder

De stichtingskosten van verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 10 september 2020

Op verzoek van een corporatie heeft Watkostdebouwvaneenhuurwoning de stichtingskosten voor verplaatsbare woningen op een rij gezet. In deze excel staan de cijfers van de 7 projecten die in de database staan en de gemiddelden uit het onderzoek 'De bouw van tijdelijke woningen' Lees verder

De productie van verplaatsbare en andere flexwoningen
publicatiedatum: 15 juni 2020

Na een dip in 2019 neemt de productie van verplaatsbare en andere flexwoningen in 2020 een vlucht. Dit blijkt uit het onderzoek naar ‘De productie van verplaatsbare en flexwoningen in Nederland’ dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Corporaties nemen het grootste deel van deze productie voor hun rekening. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2020
publicatiedatum: 10 juni 2020

Benchmark grondprijzen voor sociale huurwoningen 2020. Vraag de benchmark hier aan. Gratis te downloaden voor deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Lees verder

Aedes-brochure Verplaatsbare woningen bouwen
publicatiedatum: 24 februari 2020

Steeds meer corporaties willen verplaatsbare woningen bouwen om de druk op de betaalbare voorraad te verminderen. Maar hoe doe je dat?  Lees verder

Digitale congresmap derde minicongres verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 25 juni 2019

In 2017 en 2018 was 10% van de nieuwe sociale huurwoningen verplaatsbaar. Verschillende corporaties, gemeenten en bouwers deelden hun kennis en ervaringen met de deelnemers aan het derde minicongres over verplaatsbare woningen, gehouden op 19 juni in Amersfoort. Lees hier het verslag en download de presentaties. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2019
publicatiedatum: 29 mei 2019

Inventarisatie van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen 2019. Vraag de inventarisatie hier aan. (Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de inventarisatie downloaden) Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019
publicatiedatum: 29 mei 2019

De monitor laat zien hoe de nieuwbouw van sociale huurwoningen zich ontwikkelt in termen van productie, kwaliteit, kosten en resultaat. Ook zijn de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen in kaart
gebracht.
 Lees verder

Onderzoek: De bouw van tijdelijke woningen
publicatiedatum: 29 mei 2019

Dit onderzoek geeft inzicht in de productie, doelgroepen, kwaliteit, locaties, snelheid, haalbaarheid en knelpunten van de bouw van tijdelijke woningen, op basis van een enquete onder 39 projecten. Lees verder

De stichtingskosten van appartementen van 60 m2
publicatiedatum: 27 januari 2019

Kostenkengetallen voor appartementen van 60 m2 gebruiksoppervlakte, gemiddeld en de 25% projecten met de laagste kosten per m2. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018
publicatiedatum: 2 mei 2018

Het rendement op nieuwbouw staat onder druk staat als gevolg van de lagere aanvangshuren door passend toewijzen en de sterk stijgende bouwkosten. Het tekort is opgelopen tot €58 duizend per woning en neemt naar verwachting verder toe. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018
publicatiedatum: 2 mei 2018

De benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018 is een handig hulpmiddel bij het bepalen van grondprijzen. De benchmark bevat de grondprijzen voor sociale huurwoningen van 144 gemeenten. Lees verder

Minicongres circulair bouwen met verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 19 maart 2018

Download het programma, de presentaties van de sprekers, de resultaten van de enquête onder de deelnemers en het persbericht. Op korte termijn volgt een uitgebreider verslag van het congres. Lees verder

Rapport: circulair bouwen met verplaatsbare woningen
publicatiedatum: 24 januari 2018

In 2017 en 2018 worden veel verplaatsbare woningen gebouwd, met name door corporaties. Het circulaire businessmodel van dit concept kent nog verschillende risico's voor corporaties, gemeenten en bouwers. De belangrijkste risico's zijn op een rij gezet, met suggesties voor optimalisatie. Lees verder

Zes adviezen voor betaalbaar bouwen
publicatiedatum: 19 december 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst van het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen en eindigt met zes adviezen voor betaalbaar bouwen. Lees verder

Presentaties en verslag bijeenkomst duurzame nieuwbouw
publicatiedatum: 13 juli 2017

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn. Lees verder

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming